onsdag 12. juni 2013

HVA KAN TRUE BIBELEN?

I et land som Norge ser det ut til folk blir lite eksponert for en sakral, religiøs omgang med Bibelen. Kirkegang holder seg stabilt lavt. Kanskje fører religiøse endringsprosesser til at den spådde relativiseringen skyter fart, men den digitale utviklingen ser ikke ut til å bremse den. Snarere tvert imot. Relativiseringen av Bibelens status kan akselerere i den delen av verden som påvirkes aller mest av digitale medier.

Bibelens status kan ikke holdes oppe gjennom det spesielle med at den inneholder det skrevne ord, for det har vi allerede overskudd på. Den kan heller ikke flyte på at den er en av de få tilgjengelige bøker som finnes, slik den ble etter Gutenbergs epokegjørende oppfinnelse. Ei heller er Bibelen et dyrebart objekt fordi det er en bok, for bøkene blir gjort mer og mer overflødige av internett.

Med digitaliseringen av tekst på internett har skrift løsrevet seg fra bokas form, og dette kan se ut som en av de virkelig store truslene mot Bibelen. Men her står ikke teknologien mot Bibelen, det tekniske mot det naturlige eller det kunstige mot det organiske. For allerede Bibelen er et produkt av teknologien. Det er snarere på høy tid at vi får øynene opp for boken som teknologi, og dermed også Bibelen som teknologi. Kanskje er det mer sakssvarende å omtale Bibelen som en semiotisk maskin enn som et levende ord?

Digitaliseringens store fordel er at det blir tydeligere for oss hvordan skrift i seg selv er et medium som produserer avstand fra oss selv og ikke er en ren kanal for våre tanker eller noe naturlig menneskelig. Telegrafien ga nye muligheter for transport av det skrevne ordet. Deretter kom telefonen som transporterte det hørte ordet, dernest kinoen og fjernsynet som kunne sende bilder på tvers av avstander. Med internett kombineres alt dette i ett medium. Internett er ikke den første trusselen mot Bibelen, men en ny trussel som har ligget og ventet mot slutten av en lang historisk etappe med oppturer og nedturer for Bibelens status og posisjon i vestlig kultur.

Utdrag fra kronikk på PluRel-bloggen, publisert 20. juni 2013.